Ziener wordt enthousiast van mensen met een goed verhaal! Over producten, diensten en inzichten waar de wereld meer van zouden moeten weten.

Die ‘energie’ zetten we om in innovatief design. Vernieuwende marketingideeën waarmee je je zichtbaar profileert én tegelijk waarde creëert voor jezelf en anderen!

We ontwerpen visuele communicatie, slimme web-toepassingen als apps en e-publicaties en producten met speciale meerwaarde. Design is voor ons ‘de taal van een goed verhaal!’

In het design-proces werken we graag samen met alle betrokken partijen. Gedeeld enthousiasme, de nieuwste technieken en inzichten vormen de basis om nieuwe ideeën van de grond te krijgen.

Ziener gaat graag uitdagingen aan. Dus, waar we de antwoorden niet direct hebben, gaan we er gretig naar op zoek. We zien altijd mogelijkheden!’

Meer weten? Bel 06-25022395 of mail ons.

Bas Hageman
Ontwerper/uitvinder/productontwikkelaar