Web-app/platform – Hello New Work

Hoe breng je als (gemeente)organisatie alle meningen en ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Werken in kaart? Hoe kan je er aan bijdragen dat je mensen betrokken blijven bij veranderingen en dat nuttige informatie op een transparante manier bijdraagt aan de ontwikkeling van je organisatie?

Ben je in staat om de, voor jouw organisatie specifieke, ontwikkelingen rondom bekende HNW-begrippen als Bricks, bytes en behaviour uiteen te rafelen, te duiden en om te zetten in beleid?

Stemming peilen, vertrouwen vergroten
Door ervaringen en meningen zichtbaar en transparant te delen en te peilen. En door eigenschappen van Het Nieuwe Werken visueel en aantrekkelijk te verwerken in een medium wat voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is.

Het Nieuwe Werken krijgt alleen een kans wanneer onderling vertrouwen groeit. Wanneer medewerkers aangemoedigd worden op hun eigen manier ‘nieuw’ te werken komt nuttige managementinformatie vanzelf terecht bij beleidsmakers.

HNW Dashboard
Voor A+O fonds Gemeenten ontwikkelde Ziener een dashboard vol features, zoals chatten, Een HNW-poll, Collega-maps, nieuws en meer. Een binnen bestaande intranet-omgevingen te installeren beveiligde web-app.