Huisstijl en communicatie middelen

‘Innovatieve, revolutionaire ideeën die je in staat stellen om oplossingen te vinden voor een veelvoud van vraagstukken in de openbare ruimte.’

Dat staat centraal bij Pyramidas. Een pyramide-woningconcept waarin schaarse ruimte, infrastructuur en nieuwe ideeën over wonen samenkomen in een ‘nieuw’ uniek idee.

DCK zocht een overtuigende manier om landschapsarchitecten, gemeenten en overheden te interesseren voor de mogelijkheden van pyramidewoningen.

Ziener ontwikkelde, de huisstijl en communicatiemiddelen.