Ontwerp en productie rapport

Wat is de stand van zaken van opleidingen en ontwikkeling van Nederlandse gemeenten. 1300 vragenlijsten werden ingevuld en resulteerde in een jaarlijkse reeks ‘facts and figures.’

In opdracht A+O fonds Gemeenten ontwierp en produceerde Ziener een aantrekkelijk, zeer leesbaar rapport.