Gemeenten en Het Nieuwe Werken I

Gemeenten in Nederland doen volop mee met ‘Het Nieuwe werken’. Het A&O fonds gemeenten publiceerde najaar 2012 een inspirerend boekje met ‘persoonlijke’ verhalen van successen, weerstanden en unieke ervaringen over nieuwe vormen van samenwerken, digitale mogelijkheden en vooral vertrouwen.

Wat blijkt: juist bij gemeenten ontstaan volop innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Het nieuwe Werken. Ondanks dat er geen kant-en-klaar recept is en het vaak pionieren is, zijn de verrassende ideeën en bijzondere resultaten het meer dan waard om te lezen.

Ziener produceerde het boekje ‘De kunst van vertrouwen’ en verzorgde de videoregistratie van deze eerste inspiratiesessie. Van unieke ideeën op de werkplek tot hoopvolle vergezichten van meer onderling vertrouwen tussen gemeenteambtenaren onderling en burgers.

Met het A+O fonds bevorderen en ondersteunen de Sociale Partners vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn organisaties en personen in de sector optimaal te laten functioneren.